2.19 km.
Road
3.85%
262.78 m.
84.29 m.
Categoria 4
Distancia Rutas cercanas Subida%
Son Pelai - Santa Magdalena - Santa Llucia (Lloseta)
43.61 Km

  Altimetría de Tofla. Perfil e imagen street view.

  Vista de la carretera extend
  <4%
  4% 8%
  8% 10%
  10% 15%
  >15%