2.19 km.
Road
3.85%
262.78 m.
84.29 m.
Categoria 4
Distancia Rutas cercanas Subida%
Son Pelai - Santa Magdalena - Santa Llucia (Lloseta)
43.61 Km

    Altimetría de Tofla. Perfil e imagen street view.

    Vista de la carretera extend