0.93 km.
Road
4.97%
90.49 m.
46.14 m.
Categoria 4

  Altimetría de la subida a Búger

  Vista de la carretera extend
  <4%
  4% 8%
  8% 10%
  10% 15%
  >15%