0
2.37 km.
Road
4.74%
376.13 m.
112.39 m.
Categoria 4

  Altimetría de Coll de Sa Creu desde Calvià.

  Vista de la carretera extend
  <4%
  4% 8%
  8% 10%
  10% 15%
  >15%