0
49.47 km
Carretera
1356 m
Media
Altimetrías Modalidad Subida%
Coll de Palmanova
2.0 Km 5.47%
Galilea (Capdellà)
4.2 Km 6.06%
Coll des Tords
3.6 Km 4.05%
Coll de sa Creu (Calvià)
2.4 Km 4.91%

  Ruta y ascensiones: Bendinat - Portals Nous - Palmanova - Calvià - Es Capdellà - Galilea - Puigpunyent - Génova - Bendinat.

  \r\n

  Bendinat - Calvià - Galiela - Coll de sa Creu

  49.47 km
  Carretera
  1356 m
  Media

   Ruta y ascensiones: Bendinat - Portals Nous - Palmanova - Calvià - Es Capdellà - Galilea - Puigpunyent - Génova - Bendinat.

   \r\n

   Vista de la carretera extend
   <4%
   4% 8%
   8% 10%
   10% 15%
   >15%
   49.47 km.
   Carretera
   1356 m.
   Media